Hotline:

0963.841.719

Hotline tư vấn 24/7: 0963.841.719

Thang điềm định cư Úc theo diện tay nghề năm 2017

Chia sẻ :

 

Chi tiết thang điểm mới nhất năm 2016 - 2017 được Úc Việt Land cập nhật cho quý vị:

 

Điểm Mô tả Điểm số
Độ tuổi 18-24 25
25-32 30
33-39 25
40-44 15
45-49 0
Khả năng Anh ngữ IELTS 6.0 cho từng kỹ năng 0
IELTS 7.0 cho từng kỹ năng 10
IELTS 8.0 cho từng kỹ năng 20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan 1 – 3 năm kinh nghiệm (trong vòng 10 năm gần nhất) 5
3  – 5 năm kinh nghiệm (trong vòng 10 năm gần nhất) 10
5  – 10 năm kinh nghiệm (trong vòng 10 năm gần nhất) 15
Kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan 3 – 5 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất) 5
5  – 8 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất) 10
8 – 10 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất) 15
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại nước ngoài) Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và Thạc sỹ 15
Tiến sỹ 20
Học tập tại Úc Có học tập tại Úc trên 2 năm 5
Ngôn ngữ cộng đồng   5
Vợ/chồng cùng ngành nghề   5
Hoàn thành năm chuyên tu   5
Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 190)   5
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân(dành cho visa 489)   10
Học tập tại vùng ít dân   5

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

health prose pharmacy