Hotline:

0963.841.719

Hotline tư vấn 24/7: 0963.841.719

Đãi ngộ thuế cho thu nhập từ bất động sản Úc?

Chia sẻ :

Khách hàng khi mua bất động sản ÚC phải hoàn tất tờ kê khai thuế theo mẫu của Australia. Quý khách lấy tờ khai này tại cục thuế hoặc nhân viên kế toán thuế tại Australia. 

 

Khách hàng được giảm thuế cho các chi phí vận hành, gồm có: 

 

-       Phí quản lý cho thuê 

-       Bảo hiểm

-       Duy tu, bảo dưỡng

-       Phí hạch toán

-       Lãi vay ngân hàng

-       Khấu hao: Phí xây dựng, nội thất, thiết bị

-       …

 

Áp dụng thuế doanh lợi (capital gains) khi bán lại bất động sản. Thuế này được cộng vào thu nhập chịu thuế của quý khách trong năm bất động sản được bán và áp dụng cùng tỷ lệ như bảng trước. Thuế này được tính trên sự khác biệt giữa giá gốc và giá bán cuối cùng.

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

health prose pharmacy