Hotline:

0963.841.719

Hotline tư vấn 24/7: 0963.841.719

Những đổi mới luật di trú Úc năm 2017

Chia sẻ :

Luật di trú Úc mới nhất năm 2017 đã chỉnh sửa loại bỏ visa 457 và thay đổi các ngành nghề được phép định cư Úc.
 
 
Visa 600 - Du lịch, thăm nhân, công tác Úc (Visitor visa)
 
 
Thông báo thay đổi về danh sách ngành nghề được phép định cư Úc
 
 
 
 • Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung hạn và dài hạn (MLTSSL) thay thế “Danh sách Nghề nghiệp có Kỹ năng” (SOL)
 • Danh sách Nghề nghiệp Nghề ngắn hạn (STSOL) thay thế danh mục “Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng bảo lãnh” (CSOL) trước đây
 
Các nghề bị loại bỏ
 
 
Vào ngày 19/4/2017, 200 nghề nghiệp đã bị loại khỏi STSOL.
 
 
16 ngành nghề khác của MLTSSL bị hạn chế chỉ áp dụng cho các chương trình thị thực sau đây:
 
 • Có kỹ năng độc lập (visa 189)
 • Du học sinh mới tốt nghiệp (visa 485)
 • Có kỹ năng khu vực (tạm thời) (visa 489), nếu người nộp đơn không được cơ quan chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ đề cử
 
Những thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho các đơn mới nộp vào/hoặc sau ngày 19/4/2017 cho:
 
 • Visa 186 – Dòng trực tiếp
 • Visa 190
 • Visa 489 – nếu được Chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ đề cử
 • Visa 407
 
Tuy nhiên, đối với visa 457 đối với bất kỳ nghề nào bị loại bỏ vào ngày 19/4/2017:
 
 • Không thể xin cấp thị thực
 • Không có đơn xin đề cử nào được chấp thuận.
 
Thông báo về việc thay đổi địa điểm của đương đơn khi nộp visa
 
 
Từ ngày 20/2/2017, mọi đương đơn trong lãnh thổ Úc sẽ không tự nộp được nhưng loại visa sau:
 
 • Visitor visa (subclass 600 Tourist Stream)
 • Remaining Relative visa (subclass 835)
 • Carer visa (subclass 836)
 • Aged Dependent Relative visa (subclass 838)
 • New Zealand (Family Relationship) visa (subclass 461).
 
Hình thức nộp hồ sơ vẫn được nộp online thông qua tài khoản ImmiAccount. Trong đơn xin visa 600 có sẵn lựa chọn hình thức nộp hồ sơ.
 
Hình thức nộp bằng giấy cũng có sẵn cho những visa trên. Đơn xin visa phải được chuyển hoặc chuyển phát nhanh tới địa điểm được ghi trên mẫu đơn.
 
Hotline tư vấn định cư và mua nhà ở Úc: 0963.841.719

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

health prose pharmacy